test tabel

Tijden Terras

Schoenmaker

Terras

Elckerlyc

Terras

Booyink

Terras

Spoolder

Terras

Grotzooi

13.00-13.30 Eigen Wiese Just 4 Fun Palet Spass Muss Sein De Pompedoers
13.40-14.10 Popkoor Puur De Stroatkjals Oosterhuuzens Dialectkoor Die Regghe Sangers Heerlijk Leed
13.00-17.00 Glas in lood zweefvliegtuig in de kerkweide
14.20-14.50 De Pompedoers Eigen Wiese Just 4 Fun Palet Spass Muss Sein
15.00-15.30 Heerlijk Leed Popkoor Puur De Stroatkjals Oosterhuuzens Dialectkoor Die Regghe Sangers
15.40-16.10 Spass Muss Sein De Pompedoers Eigen Wiese Just 4 Fun Palet
16.20-16.50 Die Regghe Sangers Heerlijk Leed Popkoor Puur De Stroatkjals Oosterhuuzens Dialectkoor
 17.00 uur Samenzang alle koren op terras Maalderij
Booyink