Contact

De Stroatkjals zijn als vereniging officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) voor Salland te Zwolle onder nummer: 05066707.

 
BESTUUR
Het bestuur van De Stroatkjals bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Herman Korenromp Butzelaarstraat 5 8105 AP Luttenberg 0572-301892

Penningmeester:
John Koerkamp Hellendoornseweg 53 8106 PL Mariënheem 06 282 563 82

Secretaris:
Gait Horenberg De Havekamp 72 8105 AX Luttenberg 0572-301887

 

 
BOEKINGEN
Voor boekingen kunt u zich wenden tot:

Contactpersoon: Herman Korenromp
Adres: Butzelaarstraat 5
PC + Plaats: 8105 AP Luttenberg
Telefoonnummer: 0572-301892
E-mail-adres: info@stroatkjals.nl